Drie zes dubbel nul

                              Credits to Jorgo Kokkindis

Mijn lokale prioriteiten?

 

Onderwijs & talentontwikkeling

Alles start bij sterk & kwalitatief onderwijs. De cijfers rond taalachterstand & vroegtijdige schoolverlaters in Vlaanderen liegen er niet om. Het onderwijs blijft een uitdaging die zeker met beide handen gegrepen moet worden. Elk kind moet de ruimte en het recht krijgen tot het ontwikkelen van zijn of haar talenten. Als samenleving is het onze taak daarop toe te zien om zo een succesvolle toekomst te garanderen voor onze jongere generatie. Er wordt in Genk al heel wat gerealiseerd om de ouderbetrokkenheid te verhogen in de opvoeding & begeleiding van hun kind. Denk aan de organisatie "huis van het kind" die ouders bijstaat tijdens de eerste levensjaren tot de jongvolwassen leeftijd van 24 jaar. Wekelijks worden oudergroepen georganiseerd om optimaal sturing en begeleiding te verkrijgen. Dit is iets waar we op moeten blijven inzetten. Er zijn brugfiguren nodig die die moeilijk bereikbare ouders & jongeren moeten sturen om zo vroegtijdige school drop -outs te vermijden.

 

Jongeren die hun weg niet vinden in het onderwijs omwille van een verkeerde studie keuze of een niet-optimale studie omgeving moeten tijdig gesignaleerd worden en een geschikte begeleiding en/of plaats krijgen.  Ik behoor zelf nog steeds tot de groep jongeren en ik weet en zie in mijn nabije omgeving dat het allemaal niet zo makkelijk is om de juiste keuze te maken. Alles start met het krijgen van ruimte en plaats voor ‘zelfontwikkeling’.  Ik wil dan ook ijveren voor een stad waar wij talent zien, erkennen & laten groeien tot hun beste potentieel.  Een stad die datzelfde talent een plek én een toekomst kan geven om zo te blijven streven naar het “samen stad maken.”

Sociaal welzijn - Jongeren welzijn

Momenteel zetel ik in de raad van bestuur van "GIGOS vzw Jeugdwelzijnswerk Genk ". Elke dag zie ik met mijn collega's dat de continuïteit in de zorg ook bij jongeren van superbelang is. De fase waarin men van tiener de overgang naar volwassenheid moet maken is niet te onderschatten. Er zijn de voorbije jaren al verschillende lokale initiatieven opgezet om de hulpverlening/ begeleiding ten aanzien van jongvolwassenen te verbeteren. GIGOS vzw is daar een sterk voorbeeld van, maar ik denk uiteraard ook aan het recent geopend "Overkop- huis". Een project dat op relatief korte termijn positieve gevolgen heeft gehad op onze jongeren, het aantal bezoekers bewijst dit. Jongeren hebben nood aan zulke laagdrempelige instanties. De sociale druk die er op onze jeugd hun schouders rust is onnoemelijk hoog geworden. We moeten blijven inzetten op preventie en laagdrempelige hulp. Ook blijft een sterk alcohol- en drug beleid een obstakel waar wij als beleidsmakers tegen moeten blijven vechten. Wij moeten blijven streven naar een beleid dat jongeren laat stilstaan bij het maken van hun keuzes, het nemen van verantwoordelijkheid & het omgaan met risicogedrag zoals het vroegtijdig stoppen met een opleiding. De Laaggeschoolde jongeren of jongeren die de school verlaten zonder diploma zijn bijzonder kwetsbaar op de arbeidsmarkt. Het is voor hen belangrijk dat ze kwaliteitsvolle trajecten aangeboden krijgen die hen duurzaam kunnen toeleiden naar een job. Organisaties die zich over deze jongeren bekommeren moeten alle steun van onze stad blijven krijgen. 

Sociaal welzijn - huisvesting

De huurmarkt is in elke gemeente bijzonder klein, duur en sommige delen van de huurmarkt zijn in minder goede staat. Huurders kunnen een beroep doen op een sociale woning indien zij beantwoorden aan de criteria. Zo niet worden ze doorverwezen naar de peperdure private huurmarkt. De sociale huurmarkt vormt met andere woorden voor elke stad een uitdaging, vooral voor onze jongere generatie. Hoe kunnen we hier creatief mee omgaan en op lange termijn verbetering verzorgen?

 

Indien u graag een informeel gesprek wilt over 1 van bovenstaande thema's of anderen, contacteer mij gerust door op onderstaande knop te klikken!

 

 

 

Samen werken aan een stad die vooruitgaat.

Een stad opbouwen is iets dat we samen doen!

 
 
  • https://www.facebook.com/nawal.farih
  • https://www.instagram.com/nawalfarih