01/

Gebruik leugendetector

Het gebruik van leugendetectoren is vooralsnog niet wettelijk geregeld. Uit het professionele milieu rijst echter steeds meer de vraag naar dergelijke omkadering en ook de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens vereist dit. Om hieraan te voldoen beoogt dit voorstel een duidelijke regeling van het leugendetectorgebruik in te voeren in het Wetboek van Strafvordering. Klik hier voor meer info.

02/

Rechtspositie

minderjarige kinderen

De indieners geven een wettelijke definitie van de begrippen opzet en grove schuld in verzekeringsaangelegenheden. De bewijslast van opzet en schuld ligt bij de verzekeraar. Wanneer de verzekerde de leeftijd van 18  jaar niet heeft bereikt, dekt de verzekeraar de opzettelijk veroorzaakte schade. Wanneer de verzekerde de leeftijd van 16  jaar heeft bereikt, kan dekking enkel worden geweigerd bij opzet of grove schuld uitdrukkelijk en beperkend omschreven in de polis. Klik hier voor meer info.

03/

Fietsvergoeding

Voorstel van resolutie tot veralgemening van de fietsvergoeding. Klik hier voor meer info.

  • https://www.facebook.com/nawal.farih
  • https://www.instagram.com/nawalfarih